OBCHODNÉ PODMIENKY

SÚKROMIE & BEZPEČNOSŤ
PLATOBNÉ MOŽNOSTI
ZMLUVNÉ PODMIENKY

internal-flight.com stránka má SSL certifikát. Zabezpečuje bezpečnú dátovú komunikáciu medzi našimi stránkami a našimi návštevníkmi. 

  • PAYPAL

  • Platba bankovým prevodom

1. Všeobecné podmienky

Pre obchodný vzťah medzi spoločnosťou internal-flight.com a zákazníkom platia výlučne tieto všeobecné zmluvné podmienky.

2. Ceny

Všetky ceny sú v CHF bez nákladov na dopravu.

3. Platobné podmienky

Platby sa uskutočňujú: 1. vopred prevodom na účet. Požadované informácie budú zákazníkovi oznámené po objednávke alebo 2. Online prostredníctvom služby PayPal.

4. Uzavretie zmluvy / rezignácia

Zaslaním objednávky na adresu internal-flight.com zákazník urobí záväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy. V prípade nevhodnej velkosti alebo nespokojnosti, môže byť vrátená do pôvodného obalu a v perfektnom stave odoslaná do piatich dní od kúpy. Kúpna cena bude vrátená (bez nákladov na dopravu). V takomto prípade musí byť zaslaný platobný preukaz alebo bankové údaje, na ktoré odošleme finančné prostriedky.

Ak majú položky jasné známky opotrebenia, návrat bude zamietnutý a kúpna zmluva bude naďalej existovať. Náklady na vrátenie tovaru nesie zákazník.

5. Dodávky / náklady na dopravu a colné náklady

Dodanie sa uskutoční na adresu zadanú zákazníkom. Dodávka sa uskutočňuje ako poštová zásielka. Ak je prijatie zamietnuté, potom je spoločnosť Internal-Flight.com oprávnená požadovať náhradu škody za nevykonanie vo výške vzniknutej škody.

- Colné náklady v zahraničí:

Pre zásielky do zahraničia (všetky krajiny okrem Švajčiarska a Lichtenštajnska) môžu vzniknúť dodatočné colné náklady, ktoré internal-flight.com nemôže ovplyvniť ako odosielateľ. Tieto náklady sú účtované zákazníkovi pri doručení zásielky poštou a musia byť zaplatené zákazníkom. internal-flight.com odmieta akúkoľvek reklamáciu v tomto kontexte.

6. Poškodenie pri preprave:

Skontrolujte, či zásielka nie je poškodená a ihneď ju potvrďte na pošte. Nahláste škodu okamžite na adresu internal-flight.com a odošlite kópiu potvrdenia na adresu internal-flight.com. Nesprávne hlásenie zruší nárok na kompenzáciu.

7. Zachovanie vlastníckeho práva:

Až do úplného zaplatenia tovar zostane vlastníctvom spoločnosti internal-flight.com.

8. Ochrana osobných údajov:

Osobným údajom sa zaobchádza dôverne a nebudú prenesené na tretie strany.

9. Kompenzácia:

Nároky na náhradu škody z dôvodu chýb v ilustráciách, cenách a textoch alebo z dôvodu neskorého alebo neúspešného doručenia zostávajú striktne vylúčené.

10. Práva k obrazu:

Všetky práva na fotografie sú vo vlastníctve spoločnosti internal-flight.com. Používanie bez výslovného súhlasu nie je povolené.

 

  POŠTOVNÉ & REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 
DODATOK K REKLAMAČNÝM PODMIENKAM

Špeciálne pokyny pre odoslanie do zahraničia:


Dodávky do zahraničia môžu zahŕňať clá, dane a poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v celkovej zobrazenej cene.

Doba dodania závisí od krajiny príjemcu.


Pri platbe prevodom na účet alebo paypal sa zásielka odošle hneď, ako suma dorazí na bankový účet.

Internal-Flight neakceptuje reklamácie vzťahujúce sa na výrobky z hliny v prípade príchodu do styku s nadmerným množstvom vody.

Internal-Flight akceptuje vrátenie tovaru do 14 dní od zakúpenia tovaru a to za nasledujúcich pdomienok: tovar je nepoužívaný, v originâlnom balení, nepoškodený, so všetkými súčasťami.  Poštovné náklady hradí kupujúci.

 

Internal-Flight.com akceptuje reklamačnú politiku uvedenú na stránke.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY BOULDERTRIP

1.Príchod do Švajčiarska a odchod zo Švajčiarska organizuje klient sám. Lokálna preprava zabezpečená.

2. Klienti uzatvárajú cestovné, nemocenské a úrazové poistenie na vlastnú zodpovednosť.

3. Platba prostredníctvom služby Paypal:

Celková suma rezervácie za trip je splatná okamžite. Potvrdenie rezervácie sa vykoná po zaplatení sumy rezervácie.

4. Rezervácia bankovým prevodom:

a/ Celková suma Boulder tripu uhradená do 14 dní od rezervácie. Pri rezerváciách uskutočnených menej ako 14 dní pred boulder-tripom je okamžite splatná celá suma rezervácie.

b/50% sumy rezervácie je splatné ihneď. Druhá 50% zo sumy rezervácie musí byť uhradená najneskôr dva týždne pred cestou. Potvrdenie rezervácie tripu sa vykoná po zaplatení sumy rezervácie.

5. Odstúpenie od rezervovanej cesty:

a. V zásade je rezervácia cesty záväzná.

b. Storno do 14 dní pred cestou: Euro 150.-  nevratná suma použitá na rezerváciu ubytovania.

c. Storno do 7 dní pred cestou: Euro 175.- nevratná suma použitá na rezerváciu ubytovania + organizačný poplatok.

6. Všetky rezervácie uskutočnené s Internal-Flight  podliehajú všeobecným podmienkam Internal-Flight.

 

Internal-Flight, apríl 2019